Ułatwienia dostępu

Fundacja Inicjatyw Regionalnych działa aktywnie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących tematyki:

  • rynku pracy,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • edukacji,
  • przedsiębiorczości.

Przeczytaj o naszych obecnie realizowanych projektach
jak już i tych zrealizowanych z sukcesem