Ułatwienia dostępu

Celem Fundacji Inicjatyw Regionalnych jest inicjowanie działań wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, w szczególności w zakresie rozwoju rynku pracy, nauki, edukacji, kapitału ludzkiego, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Działalność Fundacji prowadząca do osiągnięcia założonych celów skupia się min. na:

  • opracowywaniu projektów mających na celu wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski;
  • inicjowaniu realizacji projektów mających na celu wsparcie rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • pozyskiwaniu środków na realizację projektów wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny Polski;
  • realizowaniu badań z zakresu edukacji i rynku pracy;
  • ewaluacji tego typu projektów;
  • działalności edukacyjnej, upowszechniającej, konsultacyjnej, szkoleniowej;
  • współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi, współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami badawczymi, szkołami wyższymi, a także podmiotami gospodarczymi w zakresie działań odnoszących się do celów Fundacji.

Integralną częścią Fundacji są jej pracownicy – 15 specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów mających na celu wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.