Witamy na stronie Fundacji Inicjatyw Regionalnych

DAJ NAM SZANSĘ UDOWODNIENIA NASZEJ EFEKTYWNOŚCI

Celem Fundacji jest inicjowanie działań wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, w szczególności w zakresie rozwoju rynku pracy, nauki, edukacji, kapitału ludzkiego, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy.

       o nas

 • edukacja

  Szeroko pojęta edukacja jest jednym z obszarów, których rozwój jest szczególnie i wielowymiarowo wspierany przez Unię Europejską.


  WIĘCEJ
 • rynek pracy

  Wdrażanie programów wspierających aktywność zawodową i zwiększających dostęp do zatrudnienia na regionalnych rynkach pracy (Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”)

  WIĘCEJ
 • wykluczenie społeczne

  Wdrażanie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu (Priorytet VII PO KL – „Promocja integracji społecznej”) – podnoszenie kompetencji zawodowych, kursy, szkolenia, staże

  WIĘCEJ
 • ekonomia społeczna

  Doradztwo prawne, marketingowe i księgowe oraz szkolenia z zakresu ekonomii społecznej (Priorytet VII).  WIĘCEJ

Fundusze strukturalne

 • Fundusze strukturalne

  Za pomocą funduszy strukturalnych Unia Europejska realizuje politykę regionalną, której celem jest zwiększenie spójności gospodarczej oraz społecznej krajów członkowskich. Fundusze mają się przyczynić do modernizacji i restrukturyzacji gospodarek państw UE, a tym samym do zrealizowania celów polityki regionalnej.
  Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej wiele podmiotów prowadzących działalność w różnych dziedzinach może starać się o dotacje. Środki pochodzące z funduszy są środkami publicznymi, dlatego wszelkie projekty z nich współfinansowane podlegają ściśle określonym procedurom realizacji, których poprawne wypełnienie jest kluczem do uzyskania pomocy finansowej.